1 thought shared about Tønsberg
2705 thoughts shared globally
People & Diversity

Dear Tønsberg,

Husk å ta vare på hverandre. Byen trenger nestekjærlighet, mangfoldighet og kreativitet!