1 thought shared about Ourense
2705 thoughts shared globally
Urban Planning & Public Space

Dear Ourense,

Conquerir unha cidade accesible, con rampas nas beirarruas, para facer mais doado utilizar as cadeiras de rodas