1 thought shared about Santiago de Compostela
2709 thoughts shared globally
Urban Planning & Public Space

Dear Santiago de Compostela,

URBAN PLANNING & PUBLIC SPACEnDear Ourense,nnConquerir unha cidade accesible, con rampas nas beirarruas, para facer mais doado utilizar as cadeiras de rodas