7 thoughts shared about Konin
2709 thoughts shared globally
Employment

Dear Konin,

Strefy atrakcyjne ekonomicznie dla nowych inwestorów i rozwoju przedsi?biorczo?ci, ktore wykreuja nam ciekawe miejsca pracy i mozliwosci rozwojunn

Employment

Dear Konin,

Nie skupiajmy sie na mrzonkach o duzych inwestorach, zauwazmy przedsiebiorców, ktorzy tworza najwiecej miejsc pracy

People & Diversity

Dear Konin,

Obywatelskiego spo?ecze?stwa, które samo zmienia rzeczywisto??. Jest otwarte, ciep?e, a z ró?nic tworzy warto?? dodan?. Rozwoju organizacji pozarz?dowych.