1 thought shared about Silkeborg
2677 thoughts shared globally
Arts & Culture

Dear Silkeborg,

Godt gået at I har fået Picasso-billeder til byen. Fed udstilling, Jorn møder Picasso